അഖണ്ഡ ജപമാല

പാവറട്ടി വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തീർഥകേന്ദ്രത്തിൽ  അഖണ്ഡ ജപമാല സെപ്റ്റംബർ 8 രാവിലെ  8.30  മുതൽ വൈകീട്ട് 6.30 വരെ തുടർന്ന് സമാപന സന്ദേശം, ദിവ്യബലി

Comments are closed.