സീനിയര്‍ സി ല്‍ സി യുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുപ്രസിഡന്‍റ് -                    റോബിന്‍ സി റോബർട്ട് 
വൈസ്പ്രസിഡന്‍റ് -      ഫെറിൻ ജെയ്ക്കബ് 
സെക്രട്ടറി -                     അനിറ്റ് ജോസഫ്‌ 
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി - ജിബിൻ ജോണി 
ഓർഗനൈസർ -            വിജിൻ വർഗീസ് 

TAG
Author Avatar

“Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges.”