വചന ശുശ്രൂഷ


     ഡിസംബര്‍ മാസത്തിലെ  ഞായറാഴ്ചകളില്‍ രാവിലെ 5.30, 7.30  എന്നീ സമയങ്ങളിലെ ദിവ്യബലിയില്‍ വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ട യൂണിറ്റുകളുടെ പേരും തിയ്യതിയും താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ കുര്‍ബാനയിലും രണ്ടു വായനകള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. 
04-12-11         സെന്‍റ് ഫ്രാന്‍സീസ് സേവ്യര്‍
11-12-11       സെന്‍റ്  റാഫേല്‍
18-12-11       സെന്‍റ് ജോണ്‍


TAG